İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Üniversitemiz Çalışanlarının İSG eğitimleri Yapıldı

30.03.2017

Çalışanlarımızın Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri tamamlandı

Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Birimimiz tarafından 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17. Maddesi  ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik kapsamı gereği akademik ve  idari  personelimize ‘Az Tehlikeli İş Yerleri’ için belirlenen süre ve konu başlıklarında 08-15-24-27-28-30  Mart 2017 tarihlerinde zorunlu olan çalışan İSG eğitimleri verilerek tamamlandı.

Cevizli Yerleşkemiz işveren vekili Prof.Dr.Refik KORKUSUZ, Kuzey Kampüs işveren vekili Prof.Dr. Mustafa SAMASTI, Güney Kampüs işveren vekili Prof.Dr. Ahmet KAVAS İş Sağlığı ve Güvenliğinin önemi ve tarafların yükümlülüklerine vurgu yaparak yaptıkları açılış konuşmalarından  sonra, eğitimciler Hukuk Fak.Dek.Prof.Dr.Refik KORKUSUZ, İş Yeri Hekimi Yrd.Doç.Dr. Hacer Hicran MUTLU, Hukuk Fak.Arş.Gör.Ömer UĞUR, İş Güv.Uzm.(A) Celal YILMAZ alanlarıyla ilgili konuları anlattılar.

Üniversitemizin akademik ve idari personelerinin aldıkları  Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri değerlendirmeye tabi tutularak tamamlanmış olup katılan çalışanlarımıza eğitim sertifikaları düzenlenerek verilecektir.