İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİM VERİLDİ

13.09.2019

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ve 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği stajyer öğrencilerin almaları gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,, Tıp Fakültesi Dekanlığının talebi doğrultusunda  İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Birimimizce koordine edilerek, 4,5,6.Dönem Tıp öğrencilerine   05-06  Eylül tarihleri arasında  Güney Kampüs Aşık Paşa Konferans Salonunda, öğretim üyelerimiz Doç.Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi Hacer Hicran MUTLU, Arş.Görevlisi ÖmerUĞUR  tarafından verilmiştir.https://tip.medeniyet.edu.tr/tr/haberler/tip-fakultesi-ogrencilerine-is-sagligi-ve-guvenligi-egitimi-verildi