İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

TIP FAKÜLTESİ İSG EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR!

14.09.2022

Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi  08 Eylül 2022 Perşembe günü Güney Kampüs Aşık Paşa Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Eğitim kapsamında Arş Gör. Ömer UĞUR çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları ile ilgili genel bilgiler; Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU ve Yüksek İnşaat Mühendisi Celal YILMAZ İSG ile ilgili teknik konular;  Dr. Öğr. Üyesi Hacer Hicran MUTLU da İSG sağlık konuları ile ilgili öğrencilere detaylı bilgiler vermiştir.