İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Üniversitemizde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönergesi Senatomuzda Onaylandı

05.01.2017

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğinin tesisi için gerekli adımları atmak ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği kültür ve bilincinin oluşturulması için Üniversitemiz Senatosunun 2016/33 sayılı toplantısında iş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönergesi kabul edilmiştir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU   

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu

Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği organizasyonu çalışmaları devam etmektedir. Tüm üniversite çalışanlarımıza duyurulur.

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
26.12.2016 YÖNERGE