İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Personel

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Birimi

Dr. Öğr. Üyesi Hacer Hicran MUTLU

İşyeri Hekimi

Dr. Öğr. Üyesi Hacer Hicran MUTLU

E-Posta: hicran.mutlu@medeniyet.edu.tr

Telefon:

 Celal YILMAZ

İş Güv. Uzm.(A)

Celal YILMAZ

E-Posta: celal.yilmaz@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 21 63