İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Misyon-Vizyon

MİSYON

Üniversitemiz eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir şekilde sürdürülebilmesi için  Üniversitemiz bünyesinde bulunan tüm yerleşkelerdeki akademik ve idari birimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini en etkili şekilde yürüterek, tüm çalışanlarımızın, öğrencilerimizin, alt işveren ve, yükleniciler için güvenli bir üniversite ortamı sağlamaya yönelik gerekli tüm çalışmaları yapmak.

VİZYON

Üniversitemiz tüm yerleşkelerindeki akademik ve idari birimlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma kültürünün benimsenmesini sağlayarak çalışma hayatının bir parçası haline getirmek.