İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Hakkımızda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  6331  sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği  Kanunu  kapsamında ve bağlı yönetmeliklerden doğan yükümlülükler gereğince 14.12.2016 tarihli ve 2016/33 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile kabul edilen İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönergesi uyarınca ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ile Kurullar ve Birimler kurulmuştur.