İş Sağlığı ve İş Güvenliği Koordinasyon Birimi

Çalışanlarımızın İSG eğitimleri devam ediyor

08.03.2017

Akademik ve idari personelimiz için düzenlenen eğitimlerimizden ilki 08 Mart 2017 tarihinde Cevizli yerleşkemizde yapılmış olup, daha önce ilan edilen eğitim programına göre yerleşkeler bazında devam etmektedir.  Eğitimlerimiz sonunda katılımcılara katılım belgeleri düzenlenerek verilecektir.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri sonunda çalışanlarımızın genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile ilgili bilgi düzeylerini arttırmak ve pekiştirmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek,Üniversitemizde iş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması hedeflenmektedir.