İş Sağlığı ve İş Güvenliği Koordinasyon Birimi

İlk Yardım Ekiplerinin Eğitimleri Yapılıyor.

06.10.2017

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu gereği oluşturulan Üniversitemizin “İlk Yardım Ekiplerine”  İstanbul il Sağlık Müdürlüğü ile Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Birimi tarafından organize edilen eğitimler 20’şer kişilik 2 grup halinde verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Üniversitemiz İlk yardım personeline, üstlendikleri görevin yanı sıra günlük yaşamlarında da olası bir acil durum karşısında yapacakları ilk müdahaleler ve yapmaları gerekenlerle ilgili pratik bilgiler verilmektedir. 1.grup eğitimimiz 3-4 Ekim, 2.grup eğitimimiz 5-6 Ekim tarihlerinde, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ’nce görevlendirilen İlk yardım eğitmenleri tarafından gerçekleştirilmektedir.